Werkwijze

Wat is buurtbemiddeling?

Buurtbemiddeling is een succesvolle methode om conflicten tussen buren op te lossen. Getrainde vrijwilligers brengen buren weer met elkaar in gesprek. Ze helpen de partijen om het onderlinge contact te herstellen en zelf oplossingen voor het conflict te bedenken.

Hoe verloopt buurtbemiddeling?

De buurtbemiddeling werkt met een vast procedure:
  • U meldt zich aan en bespreekt met de coördinator uw situatie. U besluit samen in dat gesprek of buurtbemiddeling geschikt is.
  • Vrijwillige buurtbemiddelaars komen kennismaken en luisteren naar uw situatie en bespreken welke vervolgstap zinvol is.
  • In overleg gaan de bemiddelaars daarna naar de andere buurtgenoten en luisteren ook naar hun verhaal.
  • Als iedereen het wil, volgt er een gezamenlijk gesprek op een neutrale plek. De buurtbemiddelaars zorgen ervoor dat het gesprek goed verloopt en dat er afspraken worden gemaakt.
  • De buurtbemiddelaars informeren na enige tijd of de afspraken zijn nagekomen.

Hoe werkt het bemiddelingsgesprek?

De buren gaan met elkaar in gesprek onder begeleiding van de buurbemiddelaars. Zij zorgen ervoor dat het bemiddelingsgesprek goed en respectvol verloopt. Ze geven beide partijen de ruimte zich uit te spreken om te komen tot:

  • erkenning van het probleem
  • uitwisseling van emoties
  • het zoeken naar een oplossing

Hoe zit het met de privacy?

De buurtbemiddelaars respecteren de privacy van de deelnemers en behandelen alle gegevens vertrouwelijk. Als de buurtbemiddeling is aangemeld door bijvoorbeeld een woonconsulent of een wijkagent, meldt de coördinator na afloop of de bemiddeling succesvol is afgerond.