Coaching

Buurtbemiddeling leidt in veel gevallen tot een verbetering in de leefsituatie van bewoners. Er zijn echter ook situaties waarbij blijkt dat buurtbemiddeling niet (of nog niet) kan worden ingezet. Bijvoorbeeld als een bewoner aangeeft het eerst zelf te willen bespreken met de buren, maar niet weet hoe. Of dat een bewoner niet wil praten met de bemiddelaars erbij. Of als de buren niet mee willen werken en de melder niet weet wat te doen. Of als een van de partijen hulp wil met het invoeren van de gemaakte afspraken.

In deze situaties kan coaching worden ingezet. Speciaal hiervoor opgeleide coaches kunnen u in circa twee gesprekken ondersteunen met uw hulpvraag.

Na de coaching kan de communicatie met de buren alsnog hersteld zijn, kan er begrip komen voor het proces van de conflictsituatie, kan iemand inzicht in eigen patronen en gedrag krijgen. Coaching kan er ook voor zorgen dat de juiste hulp ingeschakeld wordt; mocht dat nodig zijn.

Coaching vindt altijd plaats op neutraal terrein. Coaching kan individueel, alsook met meerdere personen.

Aanmelding voor coaching loop via de coördinator.

Neem contact op